Recenzia knihy - Vysoká modrá zeď - ohlédnutí po letech

Kategorie
 
 
 
 
Úvod > Svět knih > Recenzia knihy - Vysoká modrá zeď - ohlédnutí po letech
 

Recenzia knihy - Vysoká modrá zeď - ohlédnutí po letech

Recenzia knihy - Vysoká modrá zeď - ohlédnutí po letech

Jen málo lidí, kteří se zajímají o historii československého vojenského letectva, zejména toho poválečného, může říct, že nikdy nevidělo dnes již kultovní hraný film z roku 1973 s Martinem Růžkem a Jiřím Bednářem v hlavních rolích nazvaný Vysoká modrá zeď. Jeho děj se odehrává na západní hranici počátku padesátých let minulého století a přibližuje život vojenských letců při ochraně vzdušného prostoru republiky před narušiteli ze Západu.

I když je snímek poplatný době svého vzniku, milovníci československého letectví ocení zejména množství záběrů z pro-vozu letounů MiG-15bis nebo L-29R, představujících ve snímku americké stíhací letouny F-84 Thunderjet. Jak to ale ve skutečnosti bylo s pověstnou „vysokou modrou zdí“, se pokouší ve své nejnovější knize zmapovat Miroslav Irra, jenž se dlouhodobě zabývá historií československého vojenského letectva po druhé světové válce.

 

Vzhledem k tématu bylo tedy nasnadě pojmenovat knihu obdobě jako výše zmíněný film, tedy Vysoká modrá zeď s dovětkem Ohlédnutí po letech; Protivzdušná obrana Československa v počátečním období studené války do roku 1961. Jak je již u tohoto autora pravidlem, uvedenou oblast pojímá zeširoka. Čtenáři tak jsou předkládány hlavní vojensko-politické události dvacátého století, které po druhé světové válce vyústily nejen v rozdělení Evropy na Západ a Východ.

 

 

Nechybí ani pohled na organizování ochrany vzdušného prostoru Československa těsně před válkou a krátce po ní, včetně fungování Četnických leteckých hlídek a letectva Sboru národní bezpečnosti.

 

Hlavní část knihy je pochopitelně věnována masivnímu budování stíhacího letectva v padesátých létech, jeho organizaci a vybavení, včetně provozu prvních typů proudových letounů a výcviku personálu. V této pasáži je určitě zajímavým popis trofejních německých radiolokátorů zanechaných na našem území a snaha našeho letectva o uvedení do provozu alespoň části z nich, včetně radiolokačního vlaku, přičemž popsány jsou i jejich praktické zkoušky.

 

Přelomovým se zcela jistě stal rok 1951, kdy se měnila organizační struktura, ale zejména začaly být ve velkém měřítku zaváděny moderní sovětské proudové letouny MiG-15. Samozřejmě, že v knize nemohou chybět ani statě věnované konkrétním zásahům proti protivníkovi, z nichž nejznámějším, jenž skončil sestřelem amerického F-84E, je hotovostní vzlet Jaroslava Šrámka a Milana Forsta dne 10. března 1953.

 

V knize tradičního formátu o 144 stranách je podobných případů popsáno více a zmíněny jsou i ty, jež skončily přistáním nebo haváriemi západních letounů na našem území. Text publikace je protkán řadou kopií dobových dokumentů, mapových zákresů i vzpomínek přímých aktérů popisovaných událostí.

 

Nechybí ani množství převážně černo-bílých fotografií, z nichž některé zachycují techniku z pozdější doby nebo v současnosti vystavenou v muzeích. Potěší i barevné bokorysy letounů z obou stran hranice.

 

I když se řada zde uváděných informací dá najít i v jiných knihách či časopisech, předností publikace Miroslava Irry je jejich soustředění do jednoho díla doplněného o velké množství dalších.

 

 

Kniha Vysoká modrá zeď - ohlédnutí po letech / Autor: Miroslav Irra

 

TEXT ČLÁNKU: JIŘÍ BAHULA

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze