UPOZORNENIE

Kategorie
 
 
 
 
 

UPOZORNENIE

Na internete, Facebooku i prostredníctvom e-mailov sa šíri falošný inzerát, ktorý ponúka manuálnu prácu na doma, skladanie pier. Jeho cieľom je vylákať od ľudí poplatok 10 € za zaslanie štartovacieho balíčka na zloženie 200 pier. Poplatok má byť zaslaný na účet v zahraničí.

Maily s týmto inzerátom sú podpísané menom Ing. Beáta Novotná, s uvedením názvu a kontaktu na našu spoločnosť. Ako kontaktný e-mail je uvedená adresa novotnapraca@gmail.com.

Vyhlasujem, že naša spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., takýto inzerát nevytvorila, nezverejňuje, ani nerozosiela a s vyššie uvedeným inzerátom nemáme nič spoločné. V našej spoločnosti nepracuje osoba s menom Ing. Beáta Novotná.

Inzerát zneužíva dobré meno spoločnosti MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., pokúša sa podvodným spôsobom vylákať od ľudí finančné prostriedky a neoprávnene vyzýva i na zaslanie ich osobných údajov, pravdepodobne so snahou následne ich zneužiť. Preto už vec riešime právnou cestou. Zároveň upozorňujeme všetkých, aby na tento inzerát nereagovali a v žiadnom prípade nezasielali na uvedenú kontaktnú adresu svoje osobné údaje ani peniaze na účet uvedený v inzeráte.

V Bratislave 13. mája 2019

Konateľ MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Dr. Zdeněk Úšela, CSc.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze